top of page

Materiaaliseloste betonikoristeet

Betonikoriste-esineissä käytetty betoni

Materiaalin käsittelyssä on käytetty asianmukaisia toimenpiteitä.

Tuotteen värimaailma voi poiketa siitä, miten ne ovat nettisivulla esitetty, johtuen eri laitteiden näyttöasetuksista.

Kaikki tuotteet ovat ainutlaatuisia, käsin valettuja ja tehtyjä. Niissä voi ilmetä eroavaisuuksia ja pieniä valuvirheitä. Koemme kuitenkin, että nämä pienet virheet tekevät esineestä ainutlaatuisen ja antaa sille luonnetta.

Askartelubetoni, Beton

Käyttöturvatiedote

Kiilto Maxirapid erikoisnopea tasoite

Käyttöturvallisuussite

Tuote-esite

Tyyppi/sideaineena: Muovi-erikoissementti-kvartsijauhepohjainen jauhe

Tuote on M sekä Avainlippu merkitty.

M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote ei haise ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti.

Koristelu

Lisäksi tuotteiden koristelussa on voitu käyttää erilaisia betonivärejä, hileitä yms.

bottom of page